Grundplan for Alslev Kirkegård

I 2014 vil graverne færdiggøre det grønne område som blev startet i 2013.

  • Alt tyder på at antallet af bisættelser år for år stiger i forhold til antallet af begravelser. Derfor er vi nødsaget til at omlægge det vestlige hjørne af kirkegården til urnegravsteder, svarende til de allerede eksisterende urnegravsteder i plænen vest for tårnet.
  • Der vil ske en generel oprydninge af gamle og nedslidte hække ved løbende at fjerne forhække - hvor de er allerværst. Det giver mere åbne og mindre tidskrævende gravsteder at vedligeholde.
  • Hvor der er mulighed for at nedlægge et område med udløbne gravsteder, prøver vi at skabe åbne RUM for at give luft rundt omkring på kirkegården.
  • Ved hjælp af en håndfuld frivillige stærke mænd, fortsættes arbejdet med at udtynde området vest for diget.