Graver og kirketjener Yvonne Alvang Bro Pedersen

Telefon: 29 35 0733  

 Lykkegårdsvej 12B 1.tv , 6700 Esbjerg.

Mobil 21 97 78 41  mobil kirke 29 35 07 33  mail: yvp470@hotmail.com 

 

 

 

Gravermedhjælper Tommy Skovgaard Sørensen

Træffes på kirkegården tirsdag  -  fredag  kl 08.00 – 14.00